Prodkty MIM

MIM, (skrót od ang. metal powder injection molding process)  to nowa technologia produkcji, która łączy proces formowania wtrysku tworzyw sztucznych z procesem metalurgii proszków. Jako czysta technologia formowania, który tworzy precyzyjne części o wysokiej jakości, MIM ma zalety zarówno przetwarzaniu metalurgii proszków oraz obróbki. MIM nadaje się do wytwarzania dużej liczby części w skomplikowanych kształtach, takich jak zróżnicowane zewnętrzne otwory tnące, gwinty zewnętrzne, stożkowe powierzchnie zewnętrzne, przejścia przez otwór, otwory ślepe, wklęsłe otwory klucza, wzmocnienie ścięgien płyt, rzeźbione projekty itp. Przedmioty wykonane przy użyciu MIM rzadko wymagają ponownej obróbki. To zmniejsza straty materiału, tak, że MIM jest bardziej ekonomiczne niż obróbka skomplikowanych części na stałej wartości.