Serwis

Serwis przedsprzedażowy
Możemy dostarczyć bezpłatne próbki, do pięciu sztuk, ale transport jest opłacany przez klientów.

Serwis sprzedażowy
Po otrzymaniu zamówienia na nasz produkt, personel sprzedaży dokona oceny co do  wymaganej ilości, dostawy, dostawy materiałów, opakowań, oczekiwań klientów, itp. Będą potwierdzić zdolność do spełnienia wymagań umowy lub zamówienia i kolejno przedstawiać do akceptacji klienta. Uzyskane informacje będą oni wysyłać do klienta aby ustalić potwierdzenie produkcji. W przypadku niewystarczającej ilości czasu dla wyprodukowania zamówienia, sprzedawca przedstawi klientowi sytuacje w celu uzyskanie porozumienia co do realizacji. Inne wymagania są zgodne z potrzebami klienta.

Serwis posprzedażowy
Okres gwarancji naszych produktów wynosi jeden rok. Po otrzymaniu wszelkich ustnych lub pisemnych skarg lub sugestii dotyczących poprawy produktu w jego cyklu życia, przeprowadzimy analizę i wyciągnąć wniosek w ciągu 48 godzin. Następnie raport 8D zostanie dostarczany klientom, a my postaramy się osiągnąć porozumienie z klientami.

Inne serwisy
Nasz produkt może być zaprojektowany dla klienta w zależności od szczególnych wymagań. Także może być dostosowany w zależności od dostarczonych informacji. Ponadto jest dostępna usługa OEM.